W Sejmie o zmianach w ustawie o TK i Kodeksie Rodzinnym


Foto. K.Białoskórski/Andrzej Czerwiński w Sejmie
We wtorek, 26 maja w Warszawie rozpocznie się 93 posiedzenie Sejmu RP. Na początku obrad posłowie zadecydują czy poszerzyć harmonogram posiedzenia o projekt ustawy o związkach partnerskich przygotowany przez klub SLD. Ponadto w ciągu 2 dni posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który przewiduje uregulowanie zasady przekazywania 1 % podatku dochodowego oraz utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Autor: MS


Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta


Foto. Krzysztof Białoskórski/Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie
Przepisy, które ostatnio przyjął Sejm wydłużają do 70 lat ochronę praw do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach oraz fonogramów. Dzięki nim artyści będą mogli czerpać dochody ze swojej pracy nawet w późnym wieku. Takie zmiany w prawie poparło 398 posłów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Autor: MS
Źródło: wnp.pl


Duda składa Polakom ryzykowne obietnice


Foto. ross/Konferencja prasowa Andrzeja Czerwińskiego
Propozycje Andrzeja Dudy mogą oznaczać wprowadzenie dodatkowego podatku – przekonywał w środę, 20 maja na konferencji prasowej poseł Andrzej Czerwiński.

Autor: ross
Źródło: dts24.pl


W Sejmie o bezpłatnej pomocy prawnej i zmianach w kodeksie wyborczym


Foto. K.Białoskórski/Andrzej Czerwiński w Sejmie
Rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, nowelizacja kodeksu wyborczego oraz rozpatrzenie projektu zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które mają pomóc przywrócić tożsamość bohaterom walk o niepodległą Polskę w latach 1944-1956 to tylko niektóre punkty pierwszego dnia 92 posiedzenia Sejmu RP (13-15.05.2015 r.).

Autor: MS
Źródło: sejm.gov.pl


Obchody 70-lecia zakończenia II wojny światowej


Foto. BPACz/Andrzej Czerwiński Arkadiusz Mularczyk składają hołd ofiarom II Wojny Światowej
W piątek, 8 maja poseł Andrzej Czerwiński uczestniczył w nowosądeckich uroczystościach upamiętniających 70-rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchody tradycyjnie zorganizowano w kaplicy na Starym Cmentarzu oraz przed „Sądecką Pietą”. - Potwornością II wojny światowej nie było tylko to, że próbowano podbić państwa i zniewolić narody, ale to, że próbowano unicestwić wiele narodów europejskich, w tym polski. Dzień 8 maja to dla Polaków dzień szczególny, chociaż nie był pełnym dniem zwycięstwa - przekonywał w okolicznościowym przemówieniu wiceprezydent miasta Jerzy Gwiżdż.

Autor: MS


Strzały pod Sądecką Pietą. Rocznica zakończenia II wojny światowej


Foto. JB/Andrzej Czerwiński składa hołd ofiarom II Wojny Światowej
Na Starym Cmentarzu uczczono dziś 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. – Czy nie jest paradoksem, że w siedemdziesiąt lat po wojnie, Niemcy winne zbrodni, rozdają polityczne karty w Europie i na świecie? I to od nich zależy, jakie miejsce zajmuje ktoś w Unii Europejskiej, w której także my jesteśmy? – pytał retorycznie wiceprezydent Jerzy Gwiżdż podczas uroczystości.

Autor: JB
Źródło: sadeczanin.info


Świętowali uchwalenie ustawy zasadniczej


Foto. UM Limanowa/Rocznica uchwalenie Konstytucji 3 maja
W niedzielę, 3 maja w Limanowej zorganizowano obchody upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrowano w bazylice pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Następnie uczestnicy obchodów przenieśli się na płytę limanowskiego rynku, gdzie m. in. odśpiewali hymn państwowy oraz obejrzeli wciągnięcie „biało-czerwonej” na maszt.

Autor: MS


Święto 2 maja - PO rozdawała flagi w Miasteczku Galicyjskim


Foto. BPACz/Poseł Andrzej Czerwiński i Marszałek Sowa
Już po raz kolejny sądeccy działacze Platformy Obywatelskiej z posłem Andrzejem Czerwińskim na czele zaangażowali się w popularyzację Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor: MS


Obchody 100 rocznicy bitwy pod Gorlicami


Foto. BPACz/Andrzej Czerwiński podczas obchodów 100 lecia bitwy pod Gorlicami
W piątek, 1 maja w Gorlicach zorganizowano obchody 100-lecia bitwy pod Gorlicami.

Autor: MS


Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe


Foto. M.Śmiarowski/Ewa Kopacz i Angela Merkel w Warszawie
W Warszawie odbyły się 13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Rozmowy premier Ewy Kopacz z kanclerz Angelą Merkel dotyczyły m.in. relacji dwustronnych i kwestii bezpieczeństwa. „Rozmowy przebiegały bardzo intensywnie i konkretnie” – podsumowała szefowa polskiego rządu.

Autor: MS
Źródło: premier.gov.pl


Eko-Targi: Politycy w jednej partii – Sądecczyzna!


Foto. KB/A.Czerwiński, A.Mularczyk, Z.Berdychowski EkoTargi 2015
Sądeccy posłowie Andrzej Czerwiński, Arkadiusz Mularczyk i Wiesław Janczyk zgodnie stwierdzili, że obiema rękami podpiszą się pod wszelkimi inicjatywami, które będą wpływały na rozwój Sądecczyzny. Taką deklarację złożyli podczas Forum Sądeczanina, które odbywa się dzisiaj w Brzeznej i towarzyszy Wiosennym Eko-Targom.

Autor: MS
Źródło: sadeczanin.info


Bezpłatna pomoc prawna bardziej dostępna


Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Autor: MS
Źródło: premier.gov.pl


Skuteczniejsza ochrona świadków i ofiar przestępstw – wchodzą w życie nowe przepisy


Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka.

Autor: MS
Źródło: sejm.gov.pl


90. posiedzenie Sejmu


Foto. Krzysztof Białoskórski/Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie
Debata nad pięcioma projektami ustaw dotyczącymi leczenia niepłodności oraz zmiany w przepisach zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie podczas 90. posiedzenia Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad rządowym projektem dotyczącym postępowania z elektrośmieciami, umożliwiającym konsumentom np. bezpłatne oddawanie do dużych sklepów zużytego drobnego sprzętu AGD bez konieczności kupowania nowych produktów. W głosowaniach jest zaplanowany m.in. wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciela Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury.

Autor: MS
Źródło: sejm.gov.pl


1000 zł „rodzicielskiego” dla bezrobotnych, studentów, rolników


1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci i rolnicy. Osoby te dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Pomoc ma być niezależna od dochodu w rodzinie.

Autor: MS
Źródło: premier.gov.pl


Premier Ewa Kopacz: Zrealizowałam ponad 50% obietnic z expose


Foto. M.Śmiarowski/Ewa Kopacz 50% obietnic z expoze zrealizowane w 6 miesięcy
Szefowa rządu podsumowała zapowiedzi, które udało się zrealizować po 6 miesiącach działania. „Filozofią mojego rządu, jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu” – zaznaczyła premier.

Autor: MS
Źródło: premier.gov.pl


Nowe regulacje w systemie oświaty


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, upoważnienia do wydania rozporządzeń określających ogólne warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny zawierać szczegółowe wytyczne. W związku z tym zagadnienia dotyczące m.in. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zostały doprecyzowane na poziomie ustawowym.

Autor: MS
Źródło: sejm.gov.pl


Nie czekaj do ostatniej chwili! Masz tylko miesiąc na rozliczenie PIT


Foto. premier.gov.pl/Szybki PIT
30 dni – tyle zostało na złożenie zeznania podatkowego. Wyślij PIT online już dziś! Podpowiadamy, jak zrobić to szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu.

Autor: MS
Źródło: premier.gov.pl


Czerwiński o Sądeczance: Pracujemy nad tym


Foto. J.Bobrek/Andrzej Czerwiński - konferencja prasowa
Rozmowa z Andrzejem Czerwińskim, sądeckim posłem Platformy Obywatelskiej, o braku drogi do Krakowa tzw. Sądeczanki nie ma w rządowym planie budowy dróg.

Autor: BOS
Źródło: sadeczanin.info


Zakończyło się 89. posiedzenie Sejmu


Foto. Krzysztof Białoskórski/Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie
Objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 wsparciem finansowym to tylko jedna z decyzji, które podjęli posłowie w ostatnim dniu 89. posiedzenia Sejmu. Izba uchwaliła również m.in. tzw. ustawę krajobrazową oraz upoważniła prezydenta do ratyfikowania umowy o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Ponadto posłowie zakończyli parlamentarne prace nad ustawą wprowadzającą surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców. Sejm ustalił też ostateczne brzmienie przepisów wprowadzających odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości otrzymywanego majątku.

Autor: MS
Źródło: sejm.gov.pl


Przejdz do starszych wiadomości
 • W Sejmie o zmianach w ustawie o TK i Kodeksie Rodzinnym  
  Foto. K.Białoskórski/Andrzej Czerwiński w Sejmie

  W Sejmie o zmianach w ustawie o TK i Kodeksie Rodzinnym

  Opublikowano: 2015-05-26 20:46:16

  We wtorek, 26 maja w Warszawie rozpocznie się 93 posiedzenie Sejmu RP. Na początku obrad posłowie zadecydują czy poszerzyć harmonogram posiedzenia o projekt ustawy o związkach partnerskich przygotowany przez klub SLD. Ponadto w ciągu 2 dni posłowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontar......   więcej >>>

 • Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta  
  Foto. Krzysztof Białoskórski/Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

  Nowelizacja prawa autorskiego przyjęta

  Opublikowano: 2015-05-22 15:25:24

  Przepisy, które ostatnio przyjął Sejm wydłużają do 70 lat ochronę praw do artystycznych wykonań utrwalonych na fonogramach oraz fonogramów. Dzięki nim artyści będą mogli czerpać dochody ze swojej pracy nawet w późnym wieku. Takie zmiany w prawie poparło 398 posłów. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.......   więcej >>>

 • W Sejmie o bezpłatnej pomocy prawnej i zmianach w kodeksie wyborczym  
  Foto. K.Białoskórski/Andrzej Czerwiński w Sejmie

  W Sejmie o bezpłatnej pomocy prawnej i zmianach w kodeksie wyborczym

  Opublikowano: 2015-05-14 20:52:15

  Rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, nowelizacja kodeksu wyborczego oraz rozpatrzenie projektu zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych, które mają pomóc przywrócić tożsamość bohaterom walk o niepodległą Polskę w latach 1944-1956 to tylko niektóre p......   więcej >>>

 • Obchody 70-lecia zakończenia II wojny światowej  
  Foto. BPACz/Andrzej Czerwiński Arkadiusz Mularczyk składają hołd ofiarom II Wojny Światowej

  Obchody 70-lecia zakończenia II wojny światowej

  Opublikowano: 2015-05-08 17:14:55

  W piątek, 8 maja poseł Andrzej Czerwiński uczestniczył w nowosądeckich uroczystościach upamiętniających 70-rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchody tradycyjnie zorganizowano w kaplicy na Starym Cmentarzu oraz przed „Sądecką Pietą”. - Potwornością II wojny światowej nie było tylko to, że próbowano podbić państwa i z......   więcej >>>

 • Strzały pod Sądecką Pietą. Rocznica zakończenia II wojny światowej  
  Foto. JB/Andrzej Czerwiński składa hołd ofiarom II Wojny Światowej

  Strzały pod Sądecką Pietą. Rocznica zakończenia II wojny światowej

  Opublikowano: 2015-05-08 17:09:07

  Na Starym Cmentarzu uczczono dziś 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. – Czy nie jest paradoksem, że w siedemdziesiąt lat po wojnie, Niemcy winne zbrodni, rozdają polityczne karty w Europie i na świecie? I to od nich zależy, jakie miejsce zajmuje ktoś w Unii Europejskiej, w której także my jesteśmy? – pytał retorycznie wic......   więcej >>>

 • Kolejne inwestycje w energetykę. „Blackouty” nam nie grożą  
  Foto. PGE/Polska w Budowie PGE

  Kolejne inwestycje w energetykę. „Blackouty” nam nie grożą

  Opublikowano: 2015-05-07 19:25:37

  Jak podaje portal wnp.pl dobiegają końca inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i wyeliminowania groźby „blackoutów” czyli niespodziewanych awarii systemu elektroenergetycznego na znacznych obszarach kraju. We Włocławku i Stalowej Woli powstają dwa nowe bloki energetyczne opalane gazem,......   więcej >>>