Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

23 lipca Ministerstwo Energii zaprezentowało program „Mój Prąd”, który ma polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

20190723_Mój_Prąd-1

Kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru prosumentów pokazują, że tego typu rozwiązania stają coraz bardziej atrakcyjne. Do wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich w Polsce przyczyniły się wprowadzone rozwiązania legislacyjne tworzące system upustów wraz z możliwością otrzymania wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środków krajowych lub unijnych.

Program Mój Prąd to bardzo istotne wsparcie dla rozwoju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania energii nie tylko wzmocni lokalne bezpieczeństwo energetyczne Polaków i poprawi czystość powietrza, którym oddychają, lecz także wzmocni polską gospodarkę.

Mój Prąd to program przygotowany we współpracy z Ministerstwem Energii na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków NFOŚiGW. Stawia na zwiększenie dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególności tych, które są zlokalizowane na terenach słabiej zurbanizowanych. Dzięki realizacji Programu Mój Prąd ilość energii wyprodukowanej ze wszystkich instalacji wyniesie ok. 1 TWh. W ten sposób unikniemy emisji 600-800 tys. ton CO2 rocznie.

Do pobrania: